Who was Dred Scott?

Who was Dred Scott?

November 20, 2015

Dred Scott v. Sandford